Merkezi Sistem Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Isı pay ölçer nasıl hesaplanır?

Isı pay ölçer fatura hesaplama yapılırken Doğalgaz faturasının %30 u ortak, metrekareye göre kullanım, % 70 i tüketime göre kullanımı ölçülerek hesaplanır.

Pay ölçer kaç derece olmalı?

Isı pay ölçer oda sıcaklığı kaç derece olmalı

Isıtma sıcaklığı maksimum 20°C'ye ayarlanmalıdır. Her 1°C sıcaklık Farkı ısınma maliyetinizi %6 - %8 oranında arttıracaktır. Oda sıcaklığınızı 24°C den 15°C ye düşürmeniz %50 - %60 tasarruf sağlayacaktır.

Pay ölçer okuma nasıl yapılır?

Isı Paylaşım Sisteminizi kuran firma elemanlarının apartmanınıza gelerek el terminaliyle okuması: Bu sistemde apartman yöneticisinin firmaya gaz faturasını bildirmesinin ardından firma okuma yapması için elemanına apartman adres bilgilerini iletiyor ve firmanın elemanı apartmana gelerek tüketim değerlerini topluyor.

Isı pay ölçer cezası var mı?

Isı pay ölçer sistemi, 2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ısı pay ölçer kullanımı merkezi sistem ile ısınan binalarda zorunlu hale getirilmiştir. ... Böylece gereksiz yere enerji harcanmış olmuyor. Kanununda ceza ile ilgili bir hüküm barındırmıyor.

15 derece uygulaması yasal mı?

Merkezi sistemleri binalarda kanuni olarak 15 c altına düşürülmesi yasaktır,Bundan dolayı evdeki vanalarınızın min 2 de tutulması ve bu derecenin altına düşürülmemesi gerekmektedir.15 derece uygulaması binanın bulunduğu aydaki tüketimlerin toplamı daire m*2 ve faturanın geldiği ayındaki oranlara göre sınır değerine göre uygulanmaktadır.

Merkezi sistem ısı pay ölçer ne demek?

sı pay ölçermerkezi ısıtma sistemi olan binalarda tüketilen ısı enerjisini, radyatör üzerine montajı yapılarak paylaştırmaya yarayan cihazdır. ... Radyatör üzerinden ölçüm yapan ve dairenin ısı enerjisi tüketimini hesaplayan ısı pay ölçerler vasıtasıyla tüm apartmandaki gider paylaşımı sağlanabilir.

Merkezi sistem ısı pay ölçer nasıl kullanılır?

Isı pay ölçer çalışma prensibi olarak her radyatöre bir pay ölçer takılıyor ve tüketilen enerji miktarı üzerinden ödenecek yakıt bedeli hesaplanıyor. Buna göre her daire kullandığı kadar yakıt bedeli ödüyor.

Isı Pay ölçerde hile yapmak mümkün mü?

Isı pay ölçer sayaçlarına hile yapmak mümkündür, ancak yapılan hilenin tespit edilmesi de mümkündür. Gsm ile sayaç okunan konutlarda hile yapılması en aza indirgenmiştir.

Kalorimetre ne ile ölçülür?

Kalorimetre, ısıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi sistem tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır. Isı sayacı, çift sensörü ile gidiş ve dönüş hattı sıcaklıklarını ölçerek arasındaki farkı (Δt) hesaplar.

Sitelerde doğalgaz ortak kullanım bedeli nedir?

Ortak alanlarda ısınma enerjisi tüketilmese dahi yönetmelik gereği merkezi ısınma faturasının ısınmaya harcanan kısmının %30 u m2 üzerinden pay edilir.

Isı pay ölçer iptal edilebilir mi?

Kat Malikleri tarafından alınan oy bilrliği karar doğrultusunda iptal söz konusu olabilmektedir. Merkezi sistemli bina olupta ısı pay ölçer kullanılmadığı durumda, Kanun yalnız şikayete bağlı bir durumdan dolayı sulh hukuk mahkemelerine başvurulabileceğini söylüyor. Örneğin merkezi sistem ile ısınan bir binada oturduğunuzu farz edelim. Yönetim ısı pay ölçer taktırmıyorsa, siz bu husus ile ilgili sulh hukuk mahkemesinde dava açabiliyorsunuz.

Eski binalarda ısı pay ölçer zorunlu mu?

Yasaya göre; çoklu kolon ile merkezi ısıtma sistemine sahip eski binalarda dönüşüm için verilen 5 yıllık süre doldu ve 02.05.2012 tarihinden itibaren, ısı pay ölçer kullanılması zorunluluğu başladı. ... Isı pay ölçerlerin yanı sıra yönetmelik gereği bütün radyatörlere termostatik vana takılması zorunluluğu var.

Kalorimetre değişimi zorunlu mu?

Arızalı olup veya ürtim tarihinden 5 yıl geçmiş, muayenesi yaptırılmayan kalorimetrelerin değişimi zorunludur

5 yılı dolduran kalorimetreler kalibrasyon muayene işlemi yapılmalı veya yeni bir kalorimetre ile değiştirilmelidir. kalibrasyona gidip muayene yönetmeliğine göre testten geçmeyen kalorimetreler iade edilmez.

Isı Pay Ölçer ve Kalorimetre üzerindeki rakamlar ne anlama geliyor?

Ekran üzerinde sayaç sistem bilgileri, güncel değerler, okuma tarihi ve hata mesajları belirli aralıklarla belirir. Cihazların üzerindeki değerler, faturalandırma firmasının uygulama tekniğine bağlı olarak güncel tüketim değerlerini göstermeyebilir. Genel olarak ekranda ilk gözüken rakam son endeksiniz olmaktadır.

Sıcak Su Ortak Bedeli Ne anlama gelmektedir?

Bilindiği üzere kış döneminde, (ısı sayaçlarının(kalorimetre) okunarak paylaşımın yapıldığı dönemde) Ortak gider; Faturanın %30’u olarak alınmaktadır.
Isıtma sisteminin sadece sıcak su için çalıştığı dönem olan yaz döneminde de, kazan dairesinde devamlı olarak bekletilen sıcak suyun maliyeti olarak adlandıracağımız bu kayıp bedel dairelere pay edilmektedir.
Bakanlık bu kayıp ısının paylaşımını 2014 yılında yayınladığı tebliğ ile yönetmeliğe göre hesaplanan tutara göre faturadan arta kalan kısmın daire kapalı kullanım alanına göre paylaşımını ön görmüştür.
Sıcak su ortak gideri binanızda sistemde devamlı hazır olarak bekletilen sıcak suyun ortak gideri olarak görülmelidir. Bu kayıp bedelin sadece sıcak su kullanıcısına ait olmadığı aşikar olup tüm dairelere pay edilmesi olarak görülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Bu hesaplama ile binada ki boş dairelerin veya sistemi hiç kullanmayan dairelerin bina giderine katılımının sağlandığı unutulmamalıdır.

Sıcak Su Ortak Bedeli Nasıl hesaplanmaktadır?

Basit bir örnek hesaplama ile Sıcak su ortak bedelini Bakanlığın tebliğine göre hesaplayabiliriz.

Örneğin binamıza 2000 TL doğalgaz faturası gelmiş olsun. Binamızda o ay 100 ton sıcak su kullanımı gerçekleştiğini varsayalım. Bakanlık formülüne göre 1 ton su ısıtma maliyeti yaklaşık olarak 10 TL olsun. (rakamlarda hesaplamaların kolay olması için yuvarlama yapılmaktadır.) Bu durumda 100*10 TL =1000 TL tutmaktadır. Faturamızdan düştüğümüzde yaklaşık 1000 Tl lik kısım dairelere metrekarelerine göre dağıtılacaktır. 50 daireli ve aynı kullanım alanına sahip bir bina iseniz 1000/50 olarak daire başına 20 tl Sıcak Su Ortak bedeli çıkacaktır. Siz dairenizde 3 ton su kullanımı yaptı iseniz 3*10+3*5.79 (Suyun ısıtılmdan önceki Aski bedeli) + 20(Sıcak Su ortak bedel)= 67,37 TL ödemeniz gerekecektir.

Termostatik Vana nasıl çalışır?

Termostatik vana; oda sıcaklığını vana üzerindeki skala yardımıyla ayarlanmasını sağlayan vana gövdesi ve sensör kısmından oluşur. Oda sıcaklığı ayarlanan değere geldiğinde, başlık içindeki sıcaklığa duyarlı sensör sayesinde, radyatör vanası otomatik olarak kapanır, radyatörün gereksiz çalışması önlenir. Böylelikle tesisat suyu ısısını kaybetmeden ısı kaynağına geri döner, hem konfor hem enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca odanın içi, güneş ışığı, ütü vb elektrikli cihazlar, insan, ocak vb. diğer dış etkilerle ısındığında da termostatik vana oda sıcaklığını algılayarak, vanayı kapatır ve ısı dalgalanmalarının önüne geçer.

Isı Pay Ölçer Sistemi nasıl çalışır?

Isı pay ölçer cihazları, merkezi sistemli binalardaki radyatörlere monte edilerek ısı tüketimini ölçer. Böylece her daire ne kadar ısı tüketirse o kadar yakıt parası öder. Daire sakinleri, evde olmadıkları veya ihtiyaç duymadıkları zaman termostatik vanalarını düşük sıcaklığa ayarlayarak boşuna ısı tüketmez. Radyatörlerdeki termostatik vanalar oda sıcaklığını takip eder ve daire sakinlerinin ayarladığı sıcaklığa yaklaştığında otomatik olarak kısılır, hatta ayar sıcaklığına geldiğinde kapatır ve evin içi gereksiz yere ısıtılmamış olur. Isı pay ölçerler ne kadar ısı tüketildiğini ölçer ve daire sakini kullanmadığı ısının parasını ödemez. Evlerde gereksiz ısıtma enerjisi harcanmadığı için radyatör suyu kazana daha yüksek sıcaklıkla döner. Kazan otomasyonu sistemde ısı talebi olmadığını anlayarak kazanı kısar. Kazana giren yakıt miktarı düştüğü için tüm apartman toplam yakıt harcamasında da tasarruf elde eder.

Kazan otomasyonu nedir?

Kazan kontrol panelleri, uygulanacak sistemin yapısına göre seçilebilen modüler yapıya sahip kontrol cihazlarıdır. Kazan kontrol paneli, dış havaya göre kazan suyu çıkış sıcaklığını sağlar, 3 yollu vanayı ve pompaları kumanda eder. Daireler ısı ihtiyaçları azaldığında termostatik vanalarını kısarlar. Isı talebi azaldığında dönüş suyu yüksek sıcaklıkla döner. Dönüş suyunun yüksek sıcaklıkta gelmesini anlayan kazan otomasyon sistemi brülörü kısarak sisteme daha az yakıt girmesini sağlar. Ayrıca dış hava sensörü ile yüksek veya düşük hava sıcaklıkları algılanarak brülörün ayarlanması ve ihtiyaç kadar yakıt tüketilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra, kullanım suyu sıcaklığını veya pompalarında düzgün çalıştırılması veya haftalık zaman programı gibi birçok ek özellik barındırır.